TỔNG ĐÀI ĐẶT VÉ


Đăng bởi: Vietnam Airlines | 760 lượt xem
Vietnam Airlines khuyến mại đặc biệt cho hành trình bay quốc tế chỉ từ 100 USD vé khứ hồi

Đầu tháng 4, Vietnam Airlines khởi động chương trình ưu đãi đặc biệt trải nghiệm bay quốc tế giá rẻ trong vòng 5 ngày từ 02/04 – 06/04/2018 với giá vé chỉ từ 100 USD.

Khi tham gia chương trình khuyến mại này bạn sẽ có cơ hội sở hữu tấm vé máy bay giá rẻ, siêu tiết kiệm, chỉ từ 100 USD. Không chỉ vậy bạn còn có cơ hội đặt chân đến các địa điểm du lịch nổi tiếng như Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, Yangon, Siem Reap, Luang Prabang,...

Thời gian mở bán vé từ ngày 02/04 – 06/04/2018. Hãy nhanh chóng liên hệ tới Phòng vé Vietnam Airlines để đặt vé ngay hôm nay.

 Tham khảo bảng giá vé khuyến mại của Vietnam Airlines

Từ

Đến

Giá vé
khứ hồi

Giai đoạn
chiều đi

Giai đoạn
chiều về

Hà Nội

Bangkok

146 USD

16/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/18-02/09/18
05/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

18/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
02/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh

Bangkok

141 USD

Hà Nội

Kuala Lumpur

138 USD

15/04/18-25/04/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-23/11/18
08/01/19-28/01/19
11/02/19-30/03/19

15/04/18-24/04/18
30/04/18-24/05/18
16/08/18-26/11/18
04/01/19-06/02/19
18/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh

Kuala Lumpur

100 USD

Hà Nội

Singapore

177 USD

15/04/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/18-28/08/18
05/09/18-26/11/18
04/01/19-04/02/19
09/02/19-30/03/19

15/04/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
04/09/18-23/11/18
08/01/19-25/01/19
12/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh

Singapore

149 USD

Hà Nội

Yangon

130 USD


15/04/18-02/05/18
07/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19


23/04/18-27/04/18
02/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh

Yangon

238 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Jakarta

212 USD

15/04/18-08/06/18
18/06/18-24/12/18
04/01/19-31/05/19
06/06/19-30/03/19

15/04/18-15/06/18
25/06/18-19/12/18
06/01/19-04/06/19
11/06/19-30/03/19

Hà Nội

Siem Reap

159 USD

14/04/18-29/04/18
03/05/18-30/12/18
03/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/04/18-26/04/18
01/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh

Siem Reap

225 USD

Đà Nẵng

Siem Reap

209 USD

Hà Nội

Luang Prabang

215 USD

14/04/18-29/04/18
03/05/18-30/12/18
03/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/04/18-26/04/18
01/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh

Vientiane

250 USD

Hà Nội

Vientiane

215 USD

Hà Nội

Bắc Kinh

457 USD

15/04/18- 28/04/18
07/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18

15/04/18- 28/04/18
07/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18

Hà Nội

Quảng Châu

284 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Quảng Châu

315 USD

Đà Nẵng

Quảng Châu

326 USD

Hà Nội

Thành Đô

344 USD

Hà Nội

Thượng Hải

481 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Thượng Hải

380 USD

Hà Nội

Hồng Công

177 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Hồng Công

116 USD

Hà Nội

Cao Hùng

275 USD

03/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-07/12/18

03/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-07/12/18

Hà Nội

Đài Bắc

275 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Cao Hùng

206 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Đài Bắc

238 USD

Hà Nội

Tokyo

723 USD

18/04/18-25/04/18
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-22/12/18
08/01/19-05/02/19
16/02/19-23/03/19
15/04/19-30/03/19

20/04/18-26/04/18
09/05/18-07/08/18
19/08/18-17/09/18
24/09/18-22/12/18
02/02/19-24/01/19
06/02/19-27/03/19
17/04/19-30/03/19

Hà Nội

Nagoya

768 USD

Hà Nội

Fukuoka

767 USD

Hà Nội

Osaka

767 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Fukuoka

675 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Nagoya

688 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Tokyo

643 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Osaka

687 USD

Đà Nẵng

Tokyo

523 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Seoul

321 USD

05/03/18-30/06/18

05/03/18-30/06/18

Đà Nẵng

Seoul

314 USD

Hà Nội

Seoul

433 USD

Nha Trang

Seoul

294 USD

Hà Nội

Pusan

453 USD

Tp.Hồ Chí Minh

Pusan

573 USD

Hà Nội

Moscow

616 USD

15/04/18 - 24/06/18
16/07/18 - 14/08/18
06/09/18 - 31/12/18
16/01/19 - 07/02/19
23/02/19 - 30/03/19

15/04/18 - 14/06/18
18/07/18 - 14/12/18
01/01/19 - 21/01/19
04/02/19 - 30/03/19

Hà Nội

London

829 USD

15/04/18 - 16/07/18
11/09/18 - 31/12/18
16/01/19 - 06/02/19
14/02/19 - 30/03/19

15/04/18 - 30/06/18
23/08/18 - 11/12/18
01/01/19 - 29/01/19
05/02/19 - 30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh

London

834 USD

Hà Nội

Paris

871 USD

15/04/18-14/08/18
04/09/18-31/12/18
07/01/19-30/03/19

15/04/18-16/07/18
13/08/18-13/12/18
28/12/18-30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh

Paris

803 USD

Hà Nội

Frankfurt

678 USD

15/04/18 - 30/09/19

15/04/18 - 07/07/18
09/08/18 - 18/12/18
27/12/18 - 30/03/19

Tp.Hồ Chí Minh

Frankfurt

873 USD

Singapore

Hà Nội

176 USD

15/04/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
04/09/18-23/11/18
08/01/19-25/01/19
12/02/19-30/03/19

15/04/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/18-28/08/18
05/09/18-26/11/18
04/01/19-04/02/19
09/02/19-10/04/19
14/04/19-30/03/19

Singapore

Tp.Hồ Chí Minh

153 USD

Bangkok

Hà Nội

160 USD

18/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
16/08/18-30/08/18
02/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

16/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
16/08/18-02/09/18
05/09/18-27/12/18
05/01/19-30/03/19

Bangkok

Tp.Hồ Chí Minh

160 USD

Kuala Lumpur

Hà Nội

117 USD

15/04/18-24/04/18
30/04/18-24/05/18
16/08/18-26/11/18
04/01/19-06/02/19
18/02/19-30/03/19

15/04/18-25/04/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-23/11/18
08/01/19-28/01/19
11/02/19-30/03/19

Kuala Lumpur

Tp.Hồ Chí Minh

83 USD

Yangon

Hà Nội

149 USD


23/04/18-27/04/18
02/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19 


15/04/18-02/05/18
07/05/18-04/02/19
14/02/19-30/03/19

Yangon

Tp.Hồ Chí Minh

149 USD

Jakarta

Tp.Hồ Chí Minh

99 USD

15/04/18-15/06/18
25/06/18-19/12/18
06/01/19-04/06/19
11/06/19-30/03/19

15/04/18-08/06/18
18/06/18-24/12/18
04/01/19-31/05/19
06/06/19-30/03/19

Siem Reap

Hà Nội

296 USD

20/04/18-26/04/18
01/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

20/04/18-26/04/18
01/05/18-27/12/18
01/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Siem Reap

Tp.Hồ Chí Minh

211 USD

Phnom Penh

Hà Nội

204 USD

Phnom Penh

Tp.Hồ Chí Minh

146 USD

Luang Prabang

Hà Nội

196 USD

20/04/18-26/04/18 
01/05/18-27/12/18 
01/01/19-31/01/19 
11/02/19-30/03/19

20/04/18-29/04/18
03/05/18-30/12/18
03/01/19-31/01/19
11/02/19-30/03/19

Luang Prabang

Tp.Hồ Chí Minh

284 USD

Vientiane

Hà Nội

206 USD

Vientiane

Tp.Hồ Chí Minh

221 USD

Melbourne

Hà Nội

550 USD

15/04/18-30/06/19 

15/04/18-30/06/19

Melbourne

Tp.Hồ Chí Minh

561 USD

Sydney

Hà Nội

579 USD

Sydney

Tp.Hồ Chí Minh

575 USD

Bắc Kinh

Hà Nội

309 USD

15/04/18- 28/04/18
07/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18
04/01/19-30/03/19

15/04/18- 28/04/18
07/05/18-29/08/18
04/09/18-30/09/18
07/10/18-23/12/18
01/01/19-30/03/19

Quảng Châu

Đà Nẵng

309 USD

Quảng Châu

Hà Nội

213 USD

Quảng Châu

Tp.Hồ Chí Minh

218 USD

Thành Đô

Hà Nội

218 USD

Hàng Châu

Đà Nẵng

298 USD

Thượng Hải

Hà Nội

299 USD

Thượng Hải

Tp.Hồ Chí Minh

279 USD

Hongkong

Hà Nội

132 USD

Hongkong

Tp.Hồ Chí Minh

126 USD

Đài Bắc

Tp.Hồ Chí Minh

184 USD

03/05/18- 30/06/18 
11/08/18-05/10/18
12/10/18-28/12/18
03/01/19-21/02/19
09/02/19-30/03/19

03/05/18- 30/06/18
11/08/18-05/10/18
12/10/18-28/12/18
03/01/19-07/02/19
23/02/19-30/03/19

Đài Bắc

Hà Nội

272 USD

Cao Hùng

Tp.Hồ Chí Minh

216 USD

Cao Hùng

Hà Nội

272 USD

Seoul

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

256 USD

15/04/18-03/05/18
06/05/18-17/05/18
20/05/18-31/05/18
03/06/18-30/06/18
16/08/18-20/09/18
27/09/18-28/09/18
01/10/18-02/10/18
07/10/18-31/10/18

15/04/18-03/05/18
06/05/18-17/05/18
20/05/18-31/05/18
03/06/18-30/06/18
16/08/18-20/09/18
27/09/18-28/09/18
01/10/18-02/10/18
07/10/18-31/10/18

Seoul

Đà Nẵng

250 USD

Seoul

Nha Trang

285 USD

Pusan

Hà Nội

312 USD

Pusan

Tp.Hồ Chí Minh

359 USD

Tokyo

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

415 USD

17/04/18-26/04/18 
09/05/18-07/08/18 
19/08/18-17/09/18 
24/09/18-22/12/18 
02/02/19-24/01/19 
06/02/19-27/03/19 
17/04/19-30/03/19

18/04/18-25/04/18 
11/05/18-10/08/18
24/08/18-21/09/18
29/09/18-22/12/18
08/01/19-05/02/19
16/02/19-23/03/19
15/04/19-30/03/19

Osaka

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

418 USD

Fukuoka

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

399 USD

Nagoya

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

414 USD

Tokyo

Danang

409 USD

Frankfurt

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

735 USD

15/04/18 - 07/07/18
09/08/18 - 18/12/18
27/12/18 - 30/03/19

15/04/18 - 30/03/19

Moscow

Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh

455 USD

15/04/18 - 14/06/18
18/07/18 - 14/12/18
01/01/19 - 21/01/19
04/02/19 - 30/03/19

15/04/18 - 24/06/18
16/07/18 - 14/08/18
06/09/18 - 31/12/18
16/01/19 - 07/02/19
23/02/19 - 30/03/19

London

Hà Nội

728 USD

15/04/18 - 30/06/18
23/08/18 - 11/12/18
01/01/19 - 29/01/19
05/02/19 - 30/03/19

15/04/18 - 16/07/18
11/09/18 - 31/12/18
16/01/19 - 06/02/19
14/02/19 - 30/03/19

London

Tp.Hồ Chí Minh

695 USD

Paris

Hà Nội

742 USD

15/04/18 - 07/07/18
13/08/18 - 13/12/18
28/12/18 - 30/03/19

15/04/18 - 14/08/18
04/09/18 - 31/12/18
07/01/19 - 30/03/19

Paris

Tp.Hồ Chí Minh

711 USD

Lưu ý:

  • Thời gian đặt vé: Từ 02/04 - 06/04/2018
  • Thời gian khởi hành: Tùy vào từng chặng bay cụ thể
  • Giá vé KM đã bao gồm thuế phí, chưa có phí xuất vé
  • Loại vé KM: Phổ thông tiết kiệm
  • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá có thể cao hơn khi đặt vé
  • Các điều kiện và điều khoản đã được áp dụng
  • Liên hệ tới Hotline 1900 636 065 để biết thêm thông tin chi tiết.

Những món ăn ngon nên thử khi đi du lịch Thái

Gỏi Sontam

Đây là món ăn rất nổi tiếng ở Thái Lan, Sontam thật chất là món đủ đu ba khía với các nguyên liệu đơn giản như đu đủ bào sợi, đậu phộng, ba phía hoặc ghẹ sống, mắm đậu đũa, cà chua ớt…

Gỏi Sontam

Tất cả các nguyên liệu trên được mang giã nhẹ cho thấm gia vị, tạo nên một hương vị thơm chua, cay cay khiến cho bạn phải xuýt xoa khi thưởng thức. Gỏi được bày bán khắp nơi từ vỉa hề cho đến các quán ăn, nhà hàng sang trọng.

Dimsum kiểu Thái

Nếu bạn săn vé máy bay đi Thái Lan giá rẻ hãy thử thưởng thức món dimsum này. Cách phục vụ dimsum ở xứ Thái cũng là điều đặc biệt sẽ làm các bạn cảm thấy thích thú. Dọc trên các con phố hay những ngôi chợ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp các xe đẩy, quầy hàng có sẵn những xửng hấp dimsum chín. Việc của mình chỉ việc chọn loại theo ý thích và cuối cùng là thưởng thức thôi.

 Xem thêm các bài viết khác

Một chiều
Khứ hồi
01. Chọn thành phố, sân bay
Điểm đi
Điểm đến
SGN
Hồ Chí Minh
Việt Nam
HAN
Hà Nội
Việt Nam
02. Thời gian
Ngày đi
Ngày về
Một chiều
Khứ hồi
Lưu ý
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin hành trình!

Quy định Vietnam Airlines


Tin tức & Du lịch